ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក ផ្នែក កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ចំនួន 2 នាក់                     ទ្រនាប់ Sim ដោះកូដ សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 4S/5/5S/5C iOS 7.1.1 និង​​ iPhone 5/5S/5C Sprint IMEI ក្បាល 35 XXXXXXXX                     Galaxy Note LTE Korea E160K,E160L & E160S Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Galaxy S2 HD LTE SHV-E120L, E120S & E120K Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                      Galaxy S2 4G LTE SHV-E110S Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Galaxy Ace 2 i8160 Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Galaxy Grand DUOS GT-I9082 Have Khmer Unicode 100%                     Galaxy S3 Mini i8190 Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     iPhone 3G, 3GS, 4, 4S & 5 Unlock As Original (Full Factory Unlock)                      Galaxy S3 LTE SHV-E210K, E210L & E210S Korea Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Now ! WhatsApp Messenger Support iPad 2, 3, 4 & Mini                     12leap have Dictionary English Khmer Eco Law Medical & Computer With Sound On iOS & Android                     MOTOROLA RAZR XT910/XT912 update to ICS 4.0.4 Can View And Write Khmer Fully                     HTC HD 2 Windows Can Flash To Android With Khmer Unicode                     HTC One X, Desire HD, EVO 3D & Sensation Can View &Type Khmer Unicode 100%                     SonyEricsson 2011 Can Update To ICS (4.0.4) & Can View And Write Khmer Fully                     Hot News !! Samsung Galaxy S2, S3, Note, Note2,Tap 7.0 Plus, Tap 7.7, Tap2 7.0, Tap2 10.1 & Note 10.1 Can View And Type In Fully Khmer Unicode                     
Yoobao 13,000mAh

YOOBAO Thunder power bank, Model: YB651

 

o Suitable for mobile phones, iPhone, iPad, cameras, HTC, SAMSUNG, Blackberry, Nokia, PSP/NDSL, and MP3/MP4 players(Can charger iPhone4 5.5 times, under normal condition)

 

o Capacity: 13,000mAh

 

o Device type: external battery pack

 

o Input: 5V DC, 1,000mA

 

o Output: ¢Ù1,000mA;¢Ú1,500mA

 

o Color: black 

 

 Set contains:

 

o Power bank (13,000mAh)

 

o One Connectors: Apple

 

o Micro USB cable

 

o Adapter (110 to 220V): US/UK/EU/ adapter are available

 

Features:

 

o High capacity, rechargeable, and universal power pack

 

o Keep talking and keep playing longer

 

o Five LED indicators show battery¡¯s real time capacity

 

o Elegant and executive designed make it looks fashionable and smart

 

o Package with two connectors, you can power and recharge your mobile or PDA, iPod/iPhone/iPad, PSP, MP3/MP4 players, digital camera and other mobile devices anywhere

 

o Flexible recharging of power pack via notebook USB port or wall adapter with USB charging cable

 

o Automatic recover function for your battery capacity of mobile phone or other device

 

o Meet all related safety standard, have CE, ROHS, FC certificates

Tel: 011 36 67 67, 078 639 443, 012 93 50 80

 

Comments