ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក ផ្នែក កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ចំនួន 2 នាក់                     ទ្រនាប់ Sim ដោះកូដ សំរាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 4S/5/5S/5C iOS 7.1.1 និង​​ iPhone 5/5S/5C Sprint IMEI ក្បាល 35 XXXXXXXX                     Galaxy Note LTE Korea E160K,E160L & E160S Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Galaxy S2 HD LTE SHV-E120L, E120S & E120K Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                      Galaxy S2 4G LTE SHV-E110S Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Galaxy Ace 2 i8160 Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Galaxy Grand DUOS GT-I9082 Have Khmer Unicode 100%                     Galaxy S3 Mini i8190 Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     iPhone 3G, 3GS, 4, 4S & 5 Unlock As Original (Full Factory Unlock)                      Galaxy S3 LTE SHV-E210K, E210L & E210S Korea Can Update 4.1.2 Jelly Bean With Khmer Unicode                     Now ! WhatsApp Messenger Support iPad 2, 3, 4 & Mini                     12leap have Dictionary English Khmer Eco Law Medical & Computer With Sound On iOS & Android                     MOTOROLA RAZR XT910/XT912 update to ICS 4.0.4 Can View And Write Khmer Fully                     HTC HD 2 Windows Can Flash To Android With Khmer Unicode                     HTC One X, Desire HD, EVO 3D & Sensation Can View &Type Khmer Unicode 100%                     SonyEricsson 2011 Can Update To ICS (4.0.4) & Can View And Write Khmer Fully                     Hot News !! Samsung Galaxy S2, S3, Note, Note2,Tap 7.0 Plus, Tap 7.7, Tap2 7.0, Tap2 10.1 & Note 10.1 Can View And Type In Fully Khmer Unicode                     
ស្រោម និង​ ថ្មជំនួយ HTC One X និង One XL កំលាំង 3500 mAh

ស្រោមការពារ និង ជាថ្មជំនួយ HTC One X និង One XL កំលាំង 3500 mAh.

External Battery Case for HTC One X S720e / One XL 3500mAh

Unique, fashionable and high-class design
Extends the life of your phone for hours, enjoy your fun and won't let you miss any important calls
To charge your One X / XL phone, simply put the phone into the portable battery and slide ON/OFF switch to On
Used for charging your Phone anytime and anywhere
Works as both an external battery set and a protection case
Allow full access to all the functions of your phone
To charge the battery case, simply plug in the Micro USB connector into the portable battery and the other end to either an USB power adapter or an USB socket of a computer

Specification:

Capacity: 3500mAh
Battery type: Lithium-polymer battery
Input Voltage: DC5V
Input Current: 400-500mAh
Output Voltage: DC5V
Output Current : 750mAh
DC Charging time: about 4 hours
Dimension: 140 x 74 x 20mm

Compatible with:

for HTC One X
for HTC One XL


Package includes:

1 x External Battery Case for HTC One X S720e / One XL 3500mAh

Tel: 011 36 67 67, 078 639 443, 012 93 50 80

Comments